Nhờ việc mất trí nhớ mà Big Mom đã lấy lại được con người thật của mình?

[Top Manga] - Phải chăng con người thật của Big Mom bây giờ mới được hé lộ, trước đó chúng ta mới chỉ nhìn thấy một khía cạnh khác bên trong tâm hồn Mẹ Lớn mà thôi.




Comments