Marco sẽ đến Wano giúp Luffy lật đổ Tứ Hoàng Kaido?

[Top Manga] - Trong chương 909 One Piece, Marco nói rằng anh không thể tới Wano để giúp Luffy. Bởi vì Marco dự đoán rằng Edward Weevil và mẹ hắn sẽ đến quê hương của Râu Trắng nên anh phải ở lại đây để bảo vệ hòn đảo này thay Bố Già. Mặc dù vậy, Marco sẽ giúp Luffy tại Wano chứ?
Comments