Gã phủ thủy già Moro chỉ là "quân cờ" mở đường cho sự xuất hiện của một ...

[OV Dragon] - Moro là một ác nhân phù thủy mới xuất hiện trong series Dragon Ball Super. Nhưng có lẽ hắn không phải là nhân vật phản diện cuối cùng mà nhóm Goku phải đối mặt.
Comments