Tứ Hoàng là gì? Tứ Hoàng mạnh đến mức nào trong One Piece?

[Top Manga] - Trong thế giới One Piece, có 3 lực lượng trên biển chịu trách nhiệm cai trị và duy trì sự cân bằng sức mạnh. Họ là Hải quân, Shikibukai và Tứ Hoàng.
Tứ Hoàng, với tư cách là Hoàng đế trên toàn đại dương. Hôm nay, hãy cùng Top Manga đi tìm hiểu tất cả những gì cần biết về Tứ Hoàng One Piece nhé!
Comments