Queen và Katakuri ai là người mạnh hơn khi đối đầu với Luffy ?

[Top Manga] - Queen tiền thưởng cao hơn Katakuri trong One Piece! Nhưng Queen có thực sự mạnh hơn không?
Giá trị tiền thưởng của Queen từ nhóm cướp biển Beast đã được tiết lộ kể từ chương 935, với số tiền thưởng 1,32 tỷ Belly. Nó vẫn thấp hơn  tiền thưởng  mới nhất của Luffy (1,5 tỷ Belly), nhưng vẫn cao hơn tất cả các Chỉ huy kẹo ngọt trong băng Big Mom.
Comments