Majin Buu có thể "kháng" lại khả năng hút năng lượng từ sinh vật sống củ...

[OV Dragon] - Trong chap 47 Dragon Ball Super, Buu đã chứng tỏ bản thân là một đối thủ mà Moro sẽ không thể đánh bại dễ dàng như Goku và Vegeta.
Comments