Chopper chính là chìa khóa hóa giải tác dụng phụ trái SMILE của Kaido?

[Top Manga] - One Piece 942 đã cho chúng ta biết 1 sự thật đau lòng là người dân ở thị trấn Ebisu đã bị lấy đi cảm xúc của mình. Và nguyên nhân chính là do trái ác quỷ SMILE.
Comments