Thức tỉnh trái ác quỷ Ope Ope no Mi, Law sẽ sở hữu sức mạnh bá đạo đánh ...

[Top Manga] - Trafalgar Law đã ăn trái ác quỷ Ope Ope no Mi và chúng ta đã được nhìn thấy anh ta sử dụng năng lực tuyệt vời của nó nhiều lần trong One Piece. Nhưng bây giờ, nhiều người lại muốn được thấy sự thức tỉnh của trái Ope Ope no Mi cơ.
Comments