Sự thật "chấn động" về quá khứ của Râu Trắng - Người đàn ông mạnh nhất t...

[Top Manga] - Trong một cảnh hồi tưởng ngắn sau trận Marineford, chúng ta có thể thấy Râu Trắng lúc trẻ, kích thước cơ thể của ông lúc đó chỉ như một người bình thường. Bạn đã bao giờ tự hỏi bằng cách nào mà sau này cơ thể của ông to lớn đến như vậy chưa?
Comments