Xếp hạng sức mạnh các thành viên Thất Vũ Hải - Một trong Tam Đại thế lực...

[Top Manga] - Hải tặc và Chính Quyền là hai thế lực đối kháng, là kẻ thù của nhau. Tuy nhiên, cũng có số lượng hải tặc được Chính Quyền Thế Giới công nhận, đó chính là Shichibukai hay Thất Vũ Hải. Tổ chức này là một trong Tam Đại Thế Lực có vai trò duy trì cân bằng trật tự thế giới.
11. Buggy
10. Gekko Moria
9. Crocodile
8. Bartholomew Kuma
7. Jinbe
6. Trafalgar Law
5. Edward Weevil
4. Boa Hancock
3. Donquixote Doflamingo
2. Dracule Mihawk
1. Blackbeard - Râu Đen

Comments