5 huyền thoại Hải quân trong One Piece

[Top Manga] - Trong One Piece, thủy quân lục chiến là lực lượng hải quân của Chính phủ Thế giới, họ giữ nhiệm vụ thực thi pháp luật, duy trì an ninh quốc tế và các hoạt động quân sự.
5. Tsuru
4. Sengoku
3. Kong
2. Zephyr
1. Monkey D. Garp

Comments