Muốn đánh bại Kaido, Luffy sẽ phải "học tập" Katakuri để cải thiện Gear 4

[Top Manga] - Giả sử khi nhìn thấy con trai thứ 2 của Big Mom có thể tăng và giảm mật độ Mochi của mình thông qua Block Mochi và Flowing Mochi, dễ dàng làm cho cánh tay anh mạnh hơn và tăng cường các đòn tấn công, cũng như làm cho cơ thể trở nên lỏng hơn và dễ uốn dẻo một cách tự do thì Luffy sẽ ứng dụng nó cho trái cao su của mình chẳng hạn.

Comments