Mối liên hệ thực sự giữa Big Mom và Kaido trong quá khứ là gì?

[Top Manga] - Chuyện tình ngắn ngủi giữa hai vị Tứ Hoàng hùng mạnh ở Tân Thế Giới trong One Piece đã bao giờ xảy ra chưa nhỉ? Và bạn có muốn nghĩ Big Mom và Kaido từng là một cặp hay không?

Comments