Hé lộ thông tin về các thành viên đáng sợ của Băng hải tặc Tứ Hoàng Râu Đen

[Top Manga] - Sau khi trở thành tứ hoàng, Băng Blackbeard dần dần chiếm được tất cả các vùng lãnh thổ thuộc trước đây từng dưới quyền bảo hộ của Râu Trắng, và sau đó Teach thiết lập một phi hành đoàn tương tự băng Râu Trắng trước đây.
Được biết, dưới trướng Râu Đen là những chỉ huy sư đoàn cực kì mạnh mẽ và băng này đang ráo riết săn lùng nhưng trái ác quỷ mạnh nhất.
1. Jesus Burgess
2. Shiliew of the Rain
3. Avalo Pizarro
4. Laffitte
5. Catarina Devon
6. San Juan Wolf
7. Basco Shot

Comments