Buông bỏ cũng là một cảnh giới của trí huệ

[Huyền Bí TV] - Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể buông cái tâm mình xuống được, có như vậy tâm thái mới có thể bình thản yên vui. Từ đó, đối với việc bình bầu lao động tiên tiến, đối với tiền thưởng, hay những việc mà mọi người vẫn hay tính toán so đo, tôi cũng không còn tranh giành nữa. Cổ nhân cũng dạy: “Trong mệnh mà có thì cuối cùng cũng sẽ có được, trong mệnh mà không có thì chớ gắng gượng cầu làm gì”, cho nên con người ta không cần nhọc sức tranh đấu về những chuyện như thế. Nhờ đó tôi thấy cuộc sống thật thoải mái dễ chịu, không hề có chút áp lực nào. Hãy cùng Huyền Bí TV suy ngẫm về câu chuyện sau bạn nhé!------Channel----------
News TV: https://www.youtube.com/Neews?sub_confirmation=1
OV Đại Bàng: https://www.youtube.com/channel/UCb-JuIJvT3g7Fqhpf91eaNw?sub_confirmation=1
Huyền Bí TV: https://www.youtube.com/HuyenbiTV?sub_confirmation=1
Top Manga: https://www.youtube.com/TopMangaTV?sub_confirmation=1
Showbiz Plus: https://www.youtube.com/ShowbizPlusTV?sub_confirmation=1

------Website----------
Website: http://TheGioiNgamTV.blogspot.com
Website: https://NewsTV4y.blogspot.com/
Website: http://HuyenBiTV.blogspot.com
Website: http://TopMangaTV.blogspot.com

Fanpage: https://www.facebook.com/NeewsThongtinChonloc
------

Comments