Akainu chính là người sở hữu "đòn tấn công" mạnh nhất trong các loại Trá...

[Top Manga] - tác giả Oda đã tiết lộ nếu Đô Đốc Akainu là nhân vật chính, với sức mạnh Trái Ác Quỷ của mình ông ta sẽ tìm ra One Piece trong vòng 1 năm (Trong đó để tìm ra bản đồ tới One Piece, Akainu sẽ phải đối đầu với ít nhất 2 tứ hoàng là Kaido và Big Mom vì 2 trong số 4 mảnh ghép của bản đồ đang nằm trong tay họ). Vậy Trái Ác Quỷ này là gì mà lại có sức mạnh "kinh khủng" đến như vậy?

Comments