4 lý do Luffy chưa thể đánh bại Tứ Hoàng Kaido vào thời điểm hiện tại

[Top Manga] - Mặc dù chúng ta đều biết rằng Luffy sẽ trở thành Vua hải tặc trong tương lai và nhìn thấy cậu tương một cú mạnh vào đầu rồng Kaido nhưng để lật đổ một tứ hoàng tại đây và bây giờ ư, tôi nghĩ là không thể đâu.
1. Sức mạnh hiện tại của Luffy chưa đủ khả năng?
2. Kaido không thể bị giết chết?
3. Luffy vẫn chưa thể duy trì trạng thái Gear 4 lâu
4. Sự chênh lệch sức mạnh của băng Mũ Rơm với băng Bách Thú

Comments