Xếp hạng sức mạnh của tất cả Đô Đốc Hải Quân

[Top Manga] - Hải Quân là quân đội chủ lực của Chính Quyền Thế Giới, Hải Quân có thể đương đầu với mọi thế lực trong One Piece họ là những người duy trì công lý và nền hòa bình cho thế giới.
Trong thế giới One Piece có rất nhiều những Đô Đốc Hải Quân cả cũ và mới, trong bài viết này chúng ta hãy cùng xếp hạng sức mạnh của họ nhé (bảng xếp hạng sẽ từ thấp đến cao).
6. Bò Xanh Ryokugyu
5. Hổ Tím Fujitora
4. Chim Trĩ Xanh Aokiji
3. Kizaru
2. Akainu
1. Sengoku

Comments