Tìm hiểu mối quan hệ giữa cha con Monkey D. Dragon và Monkey D. Garp

[Top Manga] - Trong One Piece, khi Garp là Phó đô đốc hải quân thì Dragon là Tổng tư lệnh quân cách mạng. Vậy mối quan hệ giữa hai cha con nhà này thế nào nhỉ?

Comments