Bất ngờ trước tuổi thật của các thuyền trưởng trong Đại Hạm Đội Mũ Rơm

[Top Manga] - Đại Hạm Đội Mũ Rơm là một hạm đội được thành lập bởi 7 tổ chức, những người đã tuyên bố sẽ phục vụ dưới trướng của thuyền trưởng Monkey D. Luffy trong One Piece.
1. Sai - 28 tuổi
2. Orlumbus - 42 tuổi
3. Bartolomeo - 24 tuổi
4. Leo - 25 tuổi
5. Hajrudin - 81 tuổi
6. Ideo - 22 tuổi
7. Cavendish - 26 tuổi

Comments