Phân tích điểm mạnh yếu của các thành viên băng Mũ Rơm

[News TV] - Chúng ta hãy nhìn vào điểm mạnh yếu của từng thành viên băng Mũ Rơm trong One Piece ở phần liệt kê dưới đây. Tính ra việc phân bổ sức mạnh, vai trò của các thành viên trong băng được Oda sắp xếp khéo quá.
Theo bạn thành viên nào được đánh giá là "công thủ vẹn toàn" nhất trong băng?

Comments