[Giả thuyết]. 7 nhân vật từng đánh bại tứ hoàng Kaido trong quá khứ

[Top Manga] - Kaido - một trong 4 Tứ Hoàng được mệnh danh là sinh vật mạnh nhất thế giới, là nhân vật không thể bị giết.
Nhưng theo như Oda nói ông đã bị đánh bại 7 lần, vậy những ai đã đánh bại được Kaido?
1. Râu Trắng
2. Gol D Roger
3. Shiki
4. Sengoku
5. Shanks
6. Monkey D Garp
7. Big Mom

Comments