10 nhân vật có thể đánh thức được trái ác quỷ trong Arc Wano

[Top Manga] - Số lượng trái ác quỷ xuất hiện trong One Piece đã lên tới hơn 100 loại khác nhau, mỗi loại đều đem đến một năng lực bí ẩn và mạnh trong chiến đấu. Nhưng có rất ít trái ác quỷ đạt tới "cảnh giới" cao nhất là thức tỉnh, để thức tỉnh trái ác quỷ thành công người sử dụng cần nắm bắt, làm chủ hoàn toàn năng lực của mình.
1. Nico Robin
2. Jack
3. Charlotte Cracker
4. Charlotte Oven
5. X Drake
6. Marco Phoenix
7. Basil Hawkins
8. Eustass Kid
9. Trafalgar D Water Law
10. Monkey D Luffy

Comments