Top 8 trái ác quỷ đã được thức tỉnh trong One Piece

[Top Manga] - Không rõ cách để thức tỉnh được nguồn sức mạnh này như thế nào, chỉ biết rằng hiện nay đây vẫn là đẳng cấp cao nhất của Trái Ác Quỷ.
Hãy cùng Top Manga đến với danh sách Top 8 Trái Ác Quỷ đã từng được thức tỉnh để hiểu rõ hơn về sức mạnh và quyền năng của “cảnh giới” này nhé.
5 Trái Ác Quỷ hệ Zoan của anh em Jailer Beasts
6. Ito Ito no Mi
7. Goru Goru no Mi
8. Mochi Mchi no Mi
------Channel----------

------Website----------


Comments