Top 4 nhân vật đầu tiên được Luffy bón hành

[Top Manga] - Khi tất cả chúng ta đều đang đổ dồn về Arc Wano, về sự trở lại ngầu lòi của Zoro thì liệu ai còn nhớ những sự kiện đầu tiên này?
1. Alvida
2. Morgan
3. Buggy
4. Kuro Trăm Kế
------Channel----------

------Website----------

Comments