Tiết lộ về số phận bi thảm và sự ta rã của băng Râu Trắng

[Top Manga] - Băng cướp biển Râu Trắng đã được giới thiệu với chúng ta khi Shanks đến thăm trên tàu Moby Dick. Sau đó, tại cuộc chiến của Marineford, chúng ta đã được thấy chi tiết nhất về băng cùng với 16 vị đội trưởng và khả năng của trái ác quỷ cũng đã được tiết lộ
------Channel----------

------Website----------


Comments