Nếu được hồi sinh một nhân vật trong One Piece thì bạn sẽ chọn ai?

[Top Manga] - Đã có những nhân vật mà bạn yêu thích trong manga/anime One Piece chẳng may mất mạng, bạn có muốn nhân vật đó được tác giả hồi sinh và quay trở lại tác phẩm?
1. Râu Trắng
2. Ace
3. Gol D. Roger
4. Hoàng hậu Otohime
5. Fisher Tiger
6. Corazon

Comments