"Linh hồn Nhật Bản" trong One piece chương 909

[Top Manga] - Trong chương truyện mới của mình 909, Oda đã đưa văn hóa Nhật Bản vào trong chương truyện. Wano Kuni là tên của đất nước Nhật bản thời ngày xưa, với tình thần các kiếm sĩ Summurai và các đia điểm như cánh cổng Torri và núi Phú sĩ, Gheisha là các cô gái nghệ giải phục vụ nghệ thuật cao cấp.
------Channel----------

------Website----------


Comments