Cuồng tăng Urouge sẽ trở thành Siêu Tân Tinh tiếp theo hợp tác với Luffy...

[Top Manga] - Đã có tới 2 người trong đám Siêu Tân Tinh lên tiếng hợp tác cùng Luffy, khả năng có những người tiếp theo là rất cao.
Thế nhưng, nếu xét về kẻ thù chung chứ không phải vì lợi ích thì có một kẻ chắc chắn sẽ bắt tay với Luffy mà không hề ngần ngại gì.
------Channel----------

------Website----------


Comments