Cảnh giới rất ít người đạt được - Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Haki và T...

[Top Manga] - Haki và Trái Ác Quỷ là hai nguồn sức mạnh bá đạo nhất từng được biết đến trong One Piece.
Tuy nhiên nếu những ai chưa biết thì trước timeskip, khái niệm Haki vẫn còn khá mới mẻ, điều này khiến cho Trái Ác Quỷ ở thời điểm đó lên ngôi tuyệt đối vì vẫn chưa ai tìm ra được cách khắc chế nó ngoài đá biển và nước, nhất là hệ Logia.------Channel----------

------Website----------
Comments