Ai là "ánh sáng" cần phải dập tắt khỏi lịch sử trong One Piece?

[Top Manga] - Trong chương 908, ngũ lão tinh đã quỳ xuống trước mặt Im và yêu cầu nói với bọn họ cái tên “ ánh sáng” cần được dập tắt khỏi lịch sử.
------Channel----------

------Website----------


Comments