9 trong 11 Siêu Tân Tinh sẽ xuất hiện ở Wano Quốc, dự báo một trận chiến...

[Top Manga] - Thập Nhất Tân Tinh Tú (11 siêu tân binh hải tặc) trong One Piece là cái danh hiệu mỹ miều mà thế giới đặt cho những hải tặc mới nổi có giá trên 100 triệu Beli 2 năm về trước. Sau trận chiến thượng đỉnh giữa Râu Trắng và Hải Quân, mỗi người đều có bước đi riêng, nhưng tất cả đều nhắm tới một mục đích: khuấy đảo cả Tân Thế Giới.

Comments