10 thành viên mạnh nhất băng hải tặc Bách Thú Kaido

[Top Manga] - Kaido và băng hải tặc của hắn sẽ là đối thủ chính mà Luffy và nhóm Mũ Rơm phải đối đầu ở arc Wano trong One Piece. Vậy bạn có tò mò muốn biết lực lượng của một Tứ Hoàng ra sao không?
Dưới đây là 10 thành viên mạnh nhất thuộc băng hải tặc Bách Thú Kaido:
10. Ginrummy
9. Sheepshead
8. Scotch
7. Apoo
6. X Drake
5. Basil Hawkins
4. Disasters
3. Jack
2. Kurozumi Orochi
1. Kaido

Comments