10 lần Luffy sử dụng Haki Bá Vương "áp chế quần hùng"

[Top Manga] - Mọi  người có bao giờ tự hỏi liệu Luffy có xứng đáng nhận được danh hiệu Ngũ hoàng với 1.5 tỷ Berry tiền truy nã hay không? Nhưng cái danh hiệu ngũ hoàng này và số tiền truy nã có lẽ chúng ta không cần quan tâm ở đây. Bởi đó chỉ là một danh hiệu và con số xác định sự nguy hiểm của Luffy mà thôi. Quan trọng ở đây là Luffy có gì và có thể kêu gọi được gì ?
------Channel----------

------Website----------


Comments