Top 3 thanh niên “một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai” trong One Piece

[Top Manga] - Muốn tồn tại trong thế giới One piece ngoài sức mạnh của cơ bắp thì còn phải có một cái đầu lạnh và óc sáng suốt. tuy nhiên lý thuyết là thế, chứ vẫn lòi ra nhưng thành phần thích giải quyết mọi việc bằng nấm đấm hơn là nói lý lẽ, hay ngươi ta gọi là thành phần máu liều nhiều hơn máu não 1. Luffy 2. Zoro 3. Law------Channel----------

------Website----------


Comments