Top 10 thanh niên "số hưởng" trái Ác Quỷ ngay từ nhỏ (Phần 1)

[Top Manga] - Trái ác quỷ là báu vật của Đại dương, nó cho người sở hữu nó một sức mạnh vô cùng to lớn và khác biệt. Tính sơ sơ thì trái rẻ nhất cũng có giá cả 100 triệu beli có trái còn nhiều người săn timg cùng 1 lúc, không ngoa khi nói rằng chính năng lực của trái ác quỷ đã khiến những cuộc chiến trong One piece trở nên gay cấn hơn bao giờ hết và màu sắc hơn rất nhiều
------Channel----------

------Website----------


Comments