Theo dòng diễn biến One Piece (Phần 2)

[Top Manga] - Băng mũ rơm đã cưỡi Knock Up Stream và kinh ngạc khi thấy mình ở giữa trong Biến trắng, một đại dương trên bầu trời. Nhóm mũ rơm cũng sớm phát hiện ra rằng có một cuộc chiến giữa cư dân của bầu trời và những người bản địa ban đầu sinh sống ở một nơi được gọi là Upper Yard. Họ cũng biết về kẻ độc ác được gọi là chúa Trời Enel
------Channel----------

------Website----------


Comments