Shirahoshi bị bắt cóc, tứ hoàng Shanks xuất hiện

[Top Manga] - Chiếc ngai vàng vô chủ. Bigmom vẫn chưa hết cay cú chuyện của Luffy nên nói với kaido phải mang đầu của Luffy về cho bà coi như trả món nợ kaido đang nợ. Kaido tuyên bố có giỏi đến đây ta sẽ lấy đầu chúng và giết luôn bà.
------Channel----------

------Website----------


Comments