Rob Lucci - Sát thủ 13 tuổi đã ngồi trên xác " 500 anh em"

[Top Manga] - Rob Lucci là thành viên của CP0 và từng là thành viên mạnh nhất của CP9, hoạt đông ngầm với mục đích đoạt bảng thiết kế Pluton từ tay Iceburg. Từng được giới thiệu là một trong 5 thợ đóng tàu của Xưởng Galley La, anh là chuyên gia trong lĩnh vực xẻ gõ, chêm gõ và đóng chốt.
------Channel----------

------Website----------


Comments