Nhìn lại quá trình phát triển sức mạnh trái cao su của Luffy Mũ Rơm

[Top Manga] - Sau khi ăn quả Cao su - một trái cây ác quỷ thuộc hệ siêu sức mạnh Luffy đã trở thành người Cao su với khả năng và đặc tính cơ thể hoạt động như cao su. Với hơn 900 chương truyện đã trôi qua, chúng ta được chứng kiến, dõi theo và đồng hành với quá trình phát triển của Luffy.
------Channel----------

------Website----------


Comments