Nghi vấn Ngũ Lão Tinh thực chất là những kẻ bất tử?

[Top Manga] - Sức mạnh của Ngũ lão tinh trong One piece những kẻ cầm đầu chính quyền thế giới được các fan One piece đánh giá ra sao. Ngũ lão tinh là 5 ông lão nắm trong tay quyền lực tối cao. Họ có thể chỉ huy toàn bộ lực lượng hải quân thất vũ hải bằng các mệnh lệnh đơn giản .------Channel----------

------Website----------
Comments