Mối quan hệ thực sự giữa cựu Đô Đốc Hải Quân Kuzan và Tứ Hoàng Râu Đen

[Top Manga] - Vì sao một người từng hết lòng vì chính nghĩa lại đang hợp tác với kẻ phản diện sau cuối của series One piece. Trong One piece Kuzan là một đô đốc hải quân. Ông từng chạm mặt và cảnh báo Luffy về sự nguy hiểm của Robin. Thế sau cùng cũng chính Kuzan đã để băng Mư rơm tự quyết con đường đi của họ và không can thiệp gì trong tương lai.
------Channel----------

------Website----------


Comments