[Mini series]. Hồi sau của hải tặc Buggy

[Top Manga] - Ministory là các câu chuyện nhỏ được chính tác giả oda vẽ ngay trên các trang bìa của các Chapter Onepiece. Những câu chuyện trong Ministory cũng song song với các câu chuyện chính, hoàn toàn được tính trong cốt truyện Hồi sau của hải tặc Buggy
------Channel----------

------Website----------


Comments