[Mini Series]. Chuyến thám hiểm mặt trăng của Enel

[Top Manga] - Ministory là các câu chuyện nhỏ được chính tác giả oda vẽ ngay trên các trang bìa của các Chapter Onepiece. Những câu chuyện trong Ministory cũng song song với các câu chuyện chính, hoàn toàn được tính trong cốt truyện Chuyến thám hiểm của Enel
------Channel----------

------Website----------


Comments