Kuma tái xuất, Sabo sẵn sàng giải cứu đồng đội

[Top Manga] - Hội nghị thế giới khai mạc. Nhờ vào năng lực của Mansherry mà các vết thương của Shirahoshi đã được chữa lành. Mjosgard hứa rằng sẽ ở cùng với công chúa Shirahoshi trong suốt hội nghị. Ông ây sẽ chịu trách nhiệm nếu có xẩy ra tranh chấp gì
------Channel----------

------Website----------


Comments