Có lẽ nào, cựu Thất Vũ Hải Bartholomew Kuma chính là cha của Nico Robin?

[Top Manga] - Nico Robin là cô gái thứ 2 gia nhập vào băng hải tặc Mũ rơm. Khác với Nami đanh đá, cô nàng yêu thích khảo cổ này lại trầm tính và có phần nghiêm túc. Thậm chí cho tới bây giờ cách xử sự của Robin cũng đã khác xưa so với lần đi nhờ thuyền của Luffy, rất có thế Kuma là cha của Robin.
------Channel----------

------Website----------


Comments