Zoro qủy thần Asura

[Top Manga] - Kyutoryu (Cửu Kiếm Phái) là dạng kiếm pháp bổ sung của Tam Kiếm Phái (Santoryu) - dạng kiếm thuật chính của Zoro. Loại đặc biệt này được tạo ra từ áp khí tinh thần của Zoro. Kyutoryu có sức mạnh gấp 3 lần công lực kiếm sĩ bình thường của Zoro và nó có thể phá giải được chiêu thức mạnh nhất của Kaku - Rankyaku.
------Channel----------

------Website----------


Comments