Top 10 mức truy nã của các thành viên băng Mũ Rơm (tính đến Chap 903)

[News TV] - Sau sự kiện ở arc Đảo Bánh, mức truy nã của thuyền trưởng Luffy và anh đầu bếp Sanji đều có sự thay đổi. Nó minh chứng rằng Chính Phủ đã coi họ là mối đe dọa ngày càng lớn, và sức mạnh cùng năng lực của họ cũng được phát triển dần qua mỗi trận chiến.
10. Tony Tony Chopper: 100 Beri
9. Nami: 66.000.000 Beri
8. Brook: 83.000.000 Beri
7. Franky: 44.000.000 Beri
6. Nico Robin:130.000.000 Beri
5. Usopp: 200.000.000 Beri
4. Roronoa Zoro: 320 triệu Beri
3. Sanji: 330.000.000 beri
2. Jinbe: 400.000.000 Beri
1. Luffy: 1 tỷ 500 triệu Beri------Channel----------

------Website----------


Comments