Top 10 mức truy nã cao nhất One Piece tính đến chap 898

[Top Manga] - Hãy cùng cập nhật 10 mức truy nã cao nhất và xem ai là người nắm giữ chúng tính đến thời điểm hiện tại nhé.
10. Mức 429,000,000 berry - Tamago
9. Mức 470,000,000 berry - Eustass Kid
8. Mức 480,000,000 berry - Edward Weeble
7. Mức 500,000,000 berry - Law, Luffy, Chinjao
6. Mức 602,000,000 berry - Sabo
5. Mức 700,000,000 berry - Charlotte Perospero
4. Mức 860,000,000 berry - Charlotte Cracker
3. Mức 932,000,000 berry - Charlotte Smoothie
2. Mức 1,000,000,000 berry - Jack Hạn Hán
1. Mức 1,057,000,000 berry - Charlotte Katakuri
------Channel----------

------Website----------Comments