Quá khứ của Ace và băng hải tặc SPADE (Phần 2)

[Top Manga] - Trong phần 1, Ace đã lập ra băng hải tặc Spade với người đồng hành đầu tiên là Deuce. Ace cũng tình cờ ăn được trái Mera Mera và sở hữu năng lực của lửa! Hành trình tiếp theo của Ace sẽ ra sao, gặp gỡ những ai! Hãy cùng đón xem phần 2 - Quá khứ cùa Ace và băng hải tặc Spade nhé!
------Channel----------

------Website----------


Comments